Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä henkilön ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin, joista seuraa itselle vahingollisia käyttäytymismalleja. Näiden ajatusten tunnistamisen ja muuttamisen ohella pyritään käyttäytymisterapian avulla opettamaan henkilölle ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja arjen eri tilanteisiin.

Psykologinen kärsimys on yleismaailmallista. Jokainen kokee sitä ajoittain. Terapian punainen lanka on siinä, miten kärsimystä tuottavien asioiden, ajatusten ja tunteiden kanssa oppii elämään niin, että ne mahdollisimman vähän haittaavat henkilön tavallista ja normaalia arkea.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa työskennellään tieteellisesti tutkittujen näyttöön perustuvien menetelmien avulla.